Het Concept Home van Renson
 
Testen, experimenteren en monitoren voor energie-efficiënt, gezond en comfortabel wonen. Dichtbij het hoofdkantoor in Waregem is het Renson Concept Home geopend. Achter de façade van een moderne gezinswoning gaat een heus testcentrum schuil, waar de fabrikant van ventilatie, zonwering en 'outdoor living' in levensechte omstandigheden kan experimenteren en monitoren.
 
Het Concept Home is in de eerste plaats een ‘real life’ testomgeving, op termijn mét bewoners, waar tal van data uit de praktijk verzameld kunnen worden. Die data zijn van onschatbare waarde voor onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technieken. En om realistische doelstellingen te kunnen stellen op het vlak van energie-efficiënt, gezond en comfortabel wonen.
“Deze woning is bijvoorbeeld uitgerust met maar liefst 3 verschillende ventilatiesystemen om die onder exact dezelfde omstandigheden te kunnen vergelijken,” geeft ceo Paul Renson alsvoorbeeld. “Maar ook om oververhitting binnenshuis tegen te gaan, zitten de nieuwste snufjes geïntegreerd.”
Het Renson Concept Home is ook een ‘experience center’ dat opengesteld wordt voor professionele klanten, zoals architecten, installateurs en studenten. De Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein: “Ik juich toe dat bedrijven investeren in experimenten als deze om op zoek te gaan naar de meest energie-efficiënte technieken voor een gezond binnenklimaat. Deze woning zal nauwkeurige informatie opleveren hoe de gebruikte technologie op elkaar inwerkt. Zo kunnen theorie en praktijk meer op elkaar worden afgestemd.”Voor Renson is dit Concept Home een uitgelezen kans om te tonen hoe ver het gaat in innovatie. Het is opgebouwd rond bestaande totaalconcepten maar biedt tegelijk ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. “Dit Concept Home biedt ons de kans om te experimenteren met nieuwigheden die inspelen op de snel veranderende architecturale facetten van bouwen en verbouwen,” aldus Paul Renson.
 
 
Delen
 
ZVM• Zonvak Magazine | 2018 - oktober | Pagina(s) 5
Categorie: Ventilatie, Zonwering
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Merkt u wel eens dat uw klanten rechtstreeks in China kopen?