Bredere benadering Nederlandse BENG eisen
 
De huidige Nederlandse ambities voor energieneutraal bouwen zijn te veel gericht op CO2-reductie alleen. De werkgroep die momenteel in opdracht van de overheid onderzoek doet, kijkt hoofdzakelijk naar de kostenoptimalisatie van BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).
 
Het zou verstandig zijn om de blik op BENG te verbreden en ruimte te geven om aan te sluiten op deze komende Europese richtlijn. Dat zorgt voor meer inzicht, beweegt huizenbezitters en gebouweigenaren eerder in duurzame renovaties te investeren en biedt daarmee betere kansen de milieudoelstellingen te halen. Deze oproep deden vier Deense bedrijven (Velux, Rockwool, Danfoss en Grundfos) op de Deense ambassade aan aanwezige Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen tijdens het ĎVan BENG naar BETERí seminar.
De basis van de huidige BENG-definitie is de EPBD (Energy Performance Building Directive) 2010. Deze is vooral gericht op energiereductie. Deze maand zal de vernieuwde EPBD 2018 in het publicatieblad van de Europese Unie officieel worden gepubliceerd. De ministers van de EU-lidstaten hebben de komende 20 maanden de tijd deze in hun eigen wetgeving te implementeren. Deze nieuwe, leidende Europese richtlijn geeft nog nadrukkelijker aan dat energie-efficiŽntie niet mag leiden tot een verslechtering van sociale aspecten in de gebouwde omgeving, zoals veiligheid (waaronder brand), wooncomfort en gezondheid. Ze zouden juist hand in hand moeten gaan, stelt de richtlijn.
Vanuit verschillende invalshoeken werd tijdens het seminar ingegaan op de behoefte voor een holistische benadering van BENG. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle nieuw te bouwen overheidsgebouwen aan de BENG-eisen voldoen. Daarna volgen overige gebouwen en woningen. ďHet is daarom van belang om nu al ruimte te laten binnen de ambities van de BENG-eisen om straks ook aan de bredere EPBD 2018 eisen te kunnen voldoen,Ē zo stelt Hannie Stappers, woordvoerder namens de Deense bedrijven.
 
 
Delen
 
Categorie: Energiebesparing
 
Gerelateerde bedrijven
Relevante publicaties
Vertaal via Google