U moet in mei privacy proof zijn
 
Het wordt nu urgent
Iedere ondernemer moet uiterlijk 25 mei 2018 'klaar' zijn voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeschermingen) en 'privacy proof' zijn. 'Boetes dreigen voor bedrijven die laks omgaan met nieuwe privacywet. De boetes bij niet voldoen aan de wet zijn fors: maximaal 4 procent van de jaaromzet of 20 miljoen euro.' We spreken hierover met Stephan Dunweg van Cornelis Legal & partners.
 
1. Waarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) urgent?
Een mededeling via www.nos.nl: “Dat veel bedrijven desondanks nog niet klaar zijn, baart Aleid Wolfsen, hoofd van de Autoriteit Persoonsgegevens, grote zorgen. Bedrijven moeten nu echt aan de slag. Dat geldt niet alleen voor de Googles en Facebooks van deze wereld, maar voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan: van de bakker om de hoek met een mailinglijst en de voetbalclub tot middelbare scholen.”

2. Waar gaat de AVG over?
Stephan Dunweg van Cornelis Legal: “De AVG gaat over iedere handeling met informatie over personen. Heeft een ondernemer ook, of doet de ondernemer ook: Een salarisadministratie? Klantgegevens opslaan (onder andere IP-adressen, email-adressen, NAW-gegevens? Het sturen van een nieuwsbrief aan klanten? Het doen van analyses op databases met persoonsgegevens? Correspondentie met klanten? en/of met werknemers? en/of met leveranciers? etc. Zo ja dan valt u ook onder de AVG.”

3. Waarom moet de ondernemer in actie komen?
“De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacy-wet. Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen dat u zich aan de wet houdt.”

4. Is het ook een zaak van de concurrentie een stap voor zijn? Is er commercieel voordeel van de AVG?
“Met een goed en ruimhartig privacybeleid -dat niet de mazen van de wet opzoekt- laat u zien dat u als organisatie gegevensveiligheid zeer serieus neemt. Transparanter omgaan met klantgegevens -klanten weten precies wat waarvoor is vastgelegd- leidt bovendien tot een betere kwaliteit van de gegevens, wat bijdraagt aan hogere conversie-ratio's en klanttevredenheidsscores.” (Bron: Marketingtribune.nl door R. Brink)

5. Wat moet de ondernemer doen?
“Zorg ervoor dat de relevante mensen in de organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee. Wij van Cornelis Legal & partners helpen de ondernemer graag daarbij. Middels een door ons ontwikkelde methodiek maken wij de ondernemer op praktische en effectieve wijze compliant met de AVG. Cornelis Legal & Partners heeft hiervoor speciaal voor het MKB een laagdrempelig en kostenbewuste aanpak ontwikkeld. Neem als ondernemer contact met ons op. Dit kan onder telefoonnummer 010-2132095 of info@cornelislegal.nl of kijk op www.cornelislegal.nl.”
 
 
Delen
 
Categorie: Management
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google