Zijn de rechten van u?
 
Veel ondernemers hebben te maken met dienstverleners die iets maken dat beschermd wordt door het auteursrecht zoals een websitebouwer, reclamebureau/grafisch vormgever, ICT/software leverancier, fotograaf of (interieur)architect. Ik kom nog teveel het hardnekkige misverstand tegen dat als je nu maar voor die dienst betaalt de rechten automatisch van u zijn en niet van de dienstverlener.
U huurt bijvoorbeeld een grafisch vormgever in voor een folder voor de najaarsactie. U ontvangt het ontwerp en tekst en u betaalt daarvoor. In het voorjaar wilt u dezelfde folder gebruiken, u wijzigt de tekst op een aantal punten en u maakt zelf enige aanpassingen in de vormgeving. Mag dat? Helaas is het antwoord: nee. Indien u niet expliciet schriftelijk bent overeengekomen dat de maker van de folder de auteursrechten overdraagt aan u, dan blijven die rechten bij de maker; in casu de grafisch vormgever. U heeft door de betaling slechts een (impliciet) gebruiksrecht in licentie gekregen en indien daarover geen duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan dit tot discussie leiden. De grafisch vormgever kan u verbieden aanpassingen in de folder te maken en bovendien zou hij zich op het standpunt kunnen stellen dat de folder slechts eenmalig gebruikt mag worden, namelijk voor de najaarsactie. Een en ander is afhankelijk van hoe u de afspraken daarover heeft gemaakt en vastgelegd.
Kortom: zorg dat, indien u het belangrijk vindt, u zelf kan bepalen hoe en voor hoe lang u een auteursrechtelijk beschermd werk gebruikt en aanpassingen aan het werk mag verrichten. Het beste kan dit door de rechten af te kopen. De auteursrechten dienen in zoín geval schriftelijk middels een akte aan u overgedragen te worden. U hoeft dat niet perse in een apart document te doen; u kunt de opdrachtovereenkomst daarvoor gebruiken, waarin u de afspraken maakt over wat er gemaakt wordt en tegen welke prijs. Tip: Bij voorkeur neemt u het initiatief en heeft u zoín overeenkomst in een format gereed liggen.
Stephan Dunweg Voor nadere info en/of advies: www.cornelislegal.nl, tel. 06 51997674
 
 
Delen
 
Categorie: Adviezen, FinanciŽn
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Waarmee bent u het meest actief op social media voor uw bedrijf?