Stedin wil gasloze woningen
 
Nieuwbouwhuizen moeten volgens netbeheerder Stedin niet langer op aardgas worden aangesloten, omdat dat maatschappelijk niet verantwoord is. Verwarmen en koken moet voortaan op een andere manier. Hiervoor moet dan wel de wet worden veranderd. In de gaswet staat namelijk dat, wanneer een projectontwikkelaar of bewoners erom vragen, de netbeheerder verplicht is om de huizen aan te sluiten op aardgas.
 
De netbeheerder vindt het aansluiten van gas in nieuwbouwwoningen niet meer maatschappelijk verantwoord, “omdat we in 2050 een klimaatneutrale samenleving willen zijn; gas stoot CO2 uit, dus daar moeten we vanaf bij de verwarming van onze huizen." Een gasaansluiting ligt er volgens Stedin immers voor de lange termijn. “De levensduur is langer dan het jaar 2050, het moment dat we geen energie meer willen gebruiken die CO2 uitstoot. Dat vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt op de grote mondiale klimaattop in Parijs, eind vorig jaar.”
Volgens Stedin is het gemakkelijkste om bij de nieuwbouw al rekening te houden met de toekomstige situatie. Gasloze woningen bouwen is gemakkelijker dan bestaande huizen gasloos maken. De wettelijke aansluitplicht zou daarom moeten verdwijnen. Volgens Stedin zijn er al voldoende alternatieven: zo is het mogelijk om elektrisch te koken en gebruik te maken van collectieve warmte, zoals stadsverwarming.
De gemeente Utrecht heeft aangegeven zich daarin te kunnen vinden. “Wat betreft verwarming weten we dat aardgas langzaam plaatsmaakt voor andere technieken. Wat ons betreft leveren we in de nieuwbouwwijk Haarrijn, 650 energiezuinige woningen op zonder gasaansluiting.”
 
 
Delen
 
WTM• Woon Trend Magazine | 2017 - februari |
 
Relevante publicaties
Vertaal via Google
Uw mening
Waarmee bent u het meest actief op social media voor uw bedrijf?