Aankoopplaatsen badkamers en keukens
 
77 % koopt in een badkamerspeciaalzaak
Het percentage mensen dat een badkamer gaat of wil kopen bij een winkel (en bijvoorbeeld niet via internet of rechtstreeks bij een fabrikant) is in een jaar tijd gestegen met zes procent. Dat blijkt uit onderzoek van researchbureau Qudata onder 500 consumenten die dit jaar een badkamer kochten of van plan zijn dat binnenkort te gaan doen. We tonen enkele uitkomsten, ook in vergelijking met de aankoop van keukens.
 
Het percentage mensen dat een badkamer gaat of wil kopen bij een winkel is in een jaar tijd gedaald met twee procent. Dat is een opvallende uitkomst, want ter vergelijking: het percentage mensen dat een keuken gaat of wil kopen bij een winkel is in datzelfde jaar afgenomen met 2 procent, al is dit percentage hiermee nog steeds iets hoger dan bij de badkamerconsumenten.

Koopt u in een winkel uw...

keuken *)
2010 84 %
2011 82 %

badkamer **)
2010 71 %
2011 77 %

*) Bron: Qudata rapporten Onderzoek aankoopgedrag keukenconsumenten 2010 en 2011
**) Bron: Qudata rapporten Onderzoek aankoopgedrag badkamerconsumenten 2010 en 2011

Type winkel
Belangrijk voor de badkamerspeciaalzaak is natuurlijk om te zien naar welke winkel de badkamerconsument dan gaat. Qudata vroeg de badkamerconsumenten: Bij welk type winkel wilt u een badkamer kopen of heeft u een badkamer gekocht?
Bijna de helft van de ondervraagde consumenten geeft aan naar de badkamerspeciaalzaak te gaan. De bouwmarkt volgt met 20 procent op de tweede plaats. Dat is twee keer zoveel als het percentage consumenten dat naar een woonwarenhuis (zoals Ikea) of naar de bouwmaterialenhandel gaat. De categorie ‘anders’ omvat onder meer mensen die meerdere van de genoemde aankooplocaties inschakelen.

Bij welk type winkel wilt u een badkamer kopen of heeft u een badkamer gekocht?

Badkamerzaak 48%
Bouwmarkt 20%
Woonwarenhuis (zoals Ikea) 11%
Bouwmaterialen 10%
Anders 9%

Bron: Qudata rapport Onderzoek aankoopgedrag badkamerconsumenten 2011

Verschillen in consumenten
Er zijn binnen de diverse consumentensegmenten enkele significante verschillen. Maar ook is het goed om de gegevens van de badkamerconsumenten te vergelijken met die van een aangrenzende markt, zoals de keukenmarkt. Gaan dezelfde consumentengroepen zowel voor een badkamer als voor een keuken naar een speciaalzaak? Significante verschillen blijken ook aanwezig tussen de badkamer- en keukenconsumenten.

1. Verschillen per leeftijdscategorie:
• Hoe ouder men is, hoe meer men een keuken koopt in een keukenspeciaalzaak
• Hier speelt leeftijd minder een rol bij bezoek aan een badkamerspeciaalzaak
• De leeftijdscategorie 31 tot en met 40 jaar koopt meer dan gemiddeld keukenproducten in een bouwmarkt
• Bij badkamers gaan consumenten tussen 56 en 65 jaar meer dan gemiddeld naar een bouwmarkt
• Hoe jonger men is hoe meer men keukenproducten koopt in een woonwarenhuis; jonge mensen hebben immers minder geld te besteden dan mensen in een wat oudere leeftijdscategorie

2. Verschillen per huishoud/gezinssituatie:
• Alleenstaanden met kinderen thuis kopen beduidend minder dan gemiddeld een keuken in een
speciaalzaak en kopen verhoudingsgewijs het meest in een bouwmarkt of een woonwarenhuis
• Alleenstaande ouders met kinderen gaan echter juist meer dan gemiddeld naar een badkamerspeciaalzaak
• Studenten kopen meer dan gemiddeld keukenproducten in een woonwarenhuis

3. Verschillen per regio:
• In de grote steden koopt men minder dan gemiddeld een nieuwe keuken in een speciaalzaak en meer dan gemiddeld in een woonwarenhuis
• Consumenten uit grote steden en het westen gaan juist meer naar een badkamerspeciaalzaak; badkamerconsumenten uit de regio Noord gaan meer naar de bouwmarkt

4. Verschillen per inkomensgroep:
• Hoe hoger het inkomen, hoe meer men koopt (of geneigd is te kopen) in een keukenzaak
• Dat geldt ook voor de badkamerconsumenten; de minst kapitaalkrachtigen onder hen gaan voor een badkamer meer dan gemiddeld naar een woonwarenhuis
 
 
Delen
 
STS• Sanitair & Tegel Specialist | 2011 - november | Pagina(s) 47
 
Relevante publicaties
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken