| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Uw mening
Iedereen heeft te maken met forse kostenstijgingen. Kunt u aangeven hoeveel uw kosten zijn gestegen dit jaar?